Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

L'Equip Mèdic

Javier de la Riva
Fisioterapeuta


 • Informació acadèmica: Diplomat en Fisioteràpia (Facultat de Ciències de la Salut).
  Postgrau de Fisioteràpia en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.
  Postgrau d'Acupuntura aplicada al dolor Articular i Miofascial.
  Tècnic Superior en Dietètica i Nutrició.
  Quiromassatgista.
  Massatgista esportiu.
  Reflexòleg podal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Congrés Internacional de fisioteràpia del Aparell Locomotor.
 • Cursos: Tècniques neurodinàmiques.
  Estiraments Extremitat Superior i inferior.
  Kinesiology Taping (Basic & Advanced).
  Crochetge Myo-Aponeurotique.
  Mc Connell Concept. The Patello Femoral, Treatment Pla.
  Crioterápia & Termoteràpia.
  Examination, assesmentand treatment of patients with movement Dysfunction according to the Maitland@ Concept.
  Actualització en l'avaluació i tractament fisioterapèutic de patologies extremitat superior.
  Actualització en l'avaluació i tractament fisioterapèutic de patologies extremitat inferior.
  Aplicació de la nutrició en el tractament de les lesions agudes i cróniques del aparell locomotor.                                                                                                                                                                                          Terapia manual de columna i pelvis: valoració, técniques manipulatives i miotensives.
  Advanced Osteopathic Manipulation Techniques and Clinical assessment.
  Tendinopaties membre inferior - Barça Innovation Hub.